PRIVACYVERKLARING

In shiply.com/nl/ waarborgen en te handhaven uw privacy wanneer u onze website of in uw elektronische communicatie te bezoeken hebben ons gedwongen.

Deze privacy-beleid samen met onze voorwaarden, een verklaring van wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt of dat we van u verzamelen.

Wij verbeteren dit beleid op zijn tijd, dus bekijk dit beleid regelmatig opnieuw.

We verzamelen informatie

Tijdens de werking van onze site kunnen verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u:

i. Informatie over uw bezoek aan onze site en de middelen die u toegang, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens.
ii. Informatie die u bij het invullen van formulieren op onze site als wanneer u zich registreert of bij het doen van een aankoop.
iii.De informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, om welke reden dan ook.

Cookie gebruik

Af en toe kunnen we informatie over uw computer naar onze diensten en statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website om onze reclame cliënten.

Such information will not identify you personally, it is statistical data about our visitors and their use of our site. After personally this statistical data does not identify any personal details whatsoever.

Zoals hierboven ook beschreven, kunnen wij informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik met een cookie-bestand. Indien gebruikt, worden deze cookies automatisch naar uw computer gedownload. Dit cookie bestand is opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zoals cookies informatie op uw harde schijf in te dienen.Koekjes om ons te helpen en onze diensten die wij aanbieden aan onze site te verbeteren.

Alle computers hebben de mogelijkheid om cookies te weigeren.Deze Activering kan worden gedaan door het configureren van uw browser die u toestaat om cookies weigeren.Houdt u er rekening mee dat als u cookies weigert, kan je niet in staat zijn om sommige delen van onze site toegang.

Onze adverteerders kunnen ook cookies gebruiken, waarover wij geen controle is. Deze cookies (indien gebruikt) worden gedownload wanneer u klikt op advertenties op onze site.

Gebruik van uw gegevens

De informatie die wij over u verzamelen en opslaan dient vooral om ons in staat stellen om onze diensten aan u aan te bieden. We kunnen ook gebruik maken van de informatie voor de volgende doeleinden:

i.Voor u geven nodige informatie over onze producten of diensten u het ons vraagt.Om informatie te verschaffen over de andere producten die wij geloven kan het interessant zijn als u toestemming hebt gegeven om dergelijke informatie te ontvangen.
ii. Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen aan jou.
iii. Om te veranderen onze website voor informatie in een telleB. De verbetering of dienst / product verandert dat onze dienst kunnen beïnvloeden.

Als u al klant bent, zullen wij contact met u de details van de goederen en diensten gelijk aan die zijn van een eerdere verkoop aan jou.

Uw persoonlijke

De gegevens zijn beschikbaar voor ons zijn opgeslagen op onze beveiligde servers. De details van alle transacties op onze website zijn gecodeerd om hun veiligheid te garanderen.

De overdracht van informatie via het internet is volledig beveiligd en daarom kunnen we de veiligheid van gegevens niet garanderen dat ons elektronisch bepaald, en de overdracht van dergelijke gegevens is geheel op eigen risico. Als we gaven je een wachtwoord (of als u hebt gekozen aan) zodat u toegang heeft tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het bijhouden van dit wachtwoord vertrouwelijk.

Openbaarmaking van uw gegevens

Wanneer gepast kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met een lid van onze groep. Deze omvatten, in voorkomend geval, onze dochterondernemingen, onze moedermaatschappij en haar dochterondernemingen (indien bestaand).

We will disclose your personal information to transport providers with whom you have chosen to transact with (i.e. if you have accepted their quote). We may also disclose your personal information to third parties if:

I. Wij, alle of een deel van onze activiteiten en / of activa aan een derde verkopen.
II. Wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens openbaar te maken.
iii. Dit fraude beperking en kredietrisico minimalisatie bevorderd.

Links naar andere sites

U kunt links naar andere sites vinden op onze site. Deze sites zouden hun eigen privacybeleid moeten hebben, waarop u hoort te controleren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor hun beleid, want we hebben daar geen controle over.

Toegang tot informatie

U heeft recht op de informatie die wij over u hebben toegang tot. Houd er rekening mee dat een verzoek om toegang is onderworpen aan de betaling van een vergoeding van € 10, die onze kosten van het verstrekken van dergelijke informatie omvat. Wilt u meer informatie over de informatie die wij over u hebben ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contact

We welcome any queries, comments or requests you may have regarding this Privacy Policy. Please do not hesitate to contact via our support centre.